Tuesday, December 30, 2008

The upside of Down: disarmingly!

A while ago a dear friend (thanks Heidi!) dropped something in my postbox: a magazine with a an article that announced a beautiful book: "The upside of Down".
The goal of those pictures is to create a postive imaging of children with down. The pictures show so much love and pleasure, and really that is what it is for me, having a child with Down does not ruin your life (as that was the first thought I had when I gave Birth to my little baby Mies). I think the pics of my daughter would have fit perfectly in the book!
Een tijdje geleden dropte mijn buurvrouw Heidi een bijlage van Het Nieuwsblad in mijn bus, in de bijlage een artikel over een prachtig fotoboek dat pas verschenen was: "The upside van Down". Een boek dat wil bijdragen aan de positieve beeldvorming over kinderen met Downsyndroom. De foto's zijn van de hand van Eva Snoijink, een Nederlandse fotografe.
Ik was oprecht ontroerd door de prachtige foto's en de korte getuigenissen van hun ouders.
De foto's zijn zo mooi, eerlijk en ontwapenend en stralen echt geluk uit ! Mooi, eerlijk, ontwapenend, én gelukkig, dit is ook hoe ons Miesje is (alhoewel ik bij haar geboorte dacht dat mijn leven lang zou getekend worden door verdriet om haar).
Denk je niet dat onze kleine, grote meid ook niet zou hebben misstaan hebben in het fotoboek!
:-)

Jaarlijks worden in België ongeveer 300 kinderen met Downsyndroom geboren. Kinderen met Downsyndroom hebben door een afwijking in het 21e chromosoom vaak een tragere ontwikkeling. Ook hebben ze een grotere kans op bepaalde medische problemen. De uiteindelijke ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom is afhankelijk van hun eigen aanleg, talenten, intelligentie en de geboden mogelijkheden. Eigenlijk net als bij kinderen zonder Downsyndroom.

De laatste jaren is er zowel op medisch gebied als op het gebied van begeleiding van kinderen met Downsyndroom grote vooruitgang geboekt. Medische problemen zijn grotendeels op te lossen en begeleiding zorgt ervoor dat de achterstand in ontwikkeling vaak maar licht tot matig is te noemen. Kinderen met Downsyndroom gaan met groot succes (voor beide partijen) naar reguliere crèches, draaien mee in regulier onderwijs en vinden steeds vaker stages en werkplekken in de "normale" maatschappij.

Helaas heeft de beeldvorming rond Downsyndroom geen gelijke tred gehouden met die positieve ontwikkeling. Er heerst in Belgïe toch vaak het sterk verouderde en stereotiepe beeld van weliswaar lieve, maar toch ook zielige mensen met een bloempotkapsel en hun broek tot onder hun oksels. Mensen die niet zoveel kunnen en begrijpen en daardoor buiten de maatschappij staan. Dat vooroordeel is vooral gebaseerd op onwetendheid. Maar het belemmert mensen met Downsyndroom wel in het verwerven van een zinvolle plek in onze maatschappij. Door onbegrip en onwetendheid krijgen kinderen met Downsyndroom vaak niet de kansen die zij verdienen. Terwijl bewezen is dat ook mensen met Downsyndroom een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. Mensen die hen de kans wél geven, zijn vaak positief verrast door wat kinderen en mensen met Downsyndroom allemaal kunnen.