Thursday, January 15, 2009

Madonna in Vlaanderen

Na Madonna is het nu de beurt aan Els Schelfhout om adoptie in diskrediet te brengen. De CD&V-senatrice bekrachtigt het beeld dat adoptie niets anders zou inhouden dan het uitkiezen van een kindje in de onuitputtelijke supermarkt van de derde wereld.
(lees meer hier.)

Adopteren via voogdij

Als voorzitter van de Vereniging voor Kind en Adoptiegezin (VAG vzw),de belangenvereniging van kandidaat adoptanten en adoptiegezinnen, wil ik namens de beheerraad en de meer dan duizend leden van VAG u onze mening en verontwaardiging meedelen met betrekking tot de acties van mevrouw Schelfhout in het kader van het adopteren van een jonge Congolees jongetje.

Ons inziens is mevrouw Schelfhout 100% legaal te werk gegaan om een Congolees jongetje om humanitaire redenen naar België te brengen. Wanneer zij echter de intentie had om het kind te adopteren is er een fundamenteel probleem.
Alles wijst erop dat Mevrouw Schelfhout en vermoedelijk ook haar man de intentie hadden om het kind te adopteren. In dit geval heeft zij met het voogdijschap gepoogd om de adoptieprocedure en de adoptiewet, waarvan haar partij aan de grondslag ligt, te omzeilen.
Dit omzeilen is ontegensprekelijk alleen mogelijk doordat zij wegens haar politieke status een dergelijk visum om humanitaire reden voor dit kind heeft kunnen bekomen.
Moeten alle kandidaat adoptanten, die al dan niet reeds jaren aan het wachten zijn op een adoptiekind, nu naar een land reizen waar men de Belgische ambassadeur kent of goede relaties heeft met de dienst vreemdelingenzaken?

Nu moet de baby nog geadopteerd worden. Het visum is slechts 12 maanden geldig. De adoptieprocedure vergt een voorbereidingscursus en selectieprocedure. Mevr. Schelfhout zal het kind zeker niet terugsturen, dus zo’n voorbereiding en selectie is overbodig gezien de beslissing reeds is genomen.
Men heeft in deze duidelijk het recht in eigen handen genomen en autonoom beslist dat men een goed adoptiegezin zal zijn. Met andere woorden de adoptiewetten zijn gemaakt voor iedereen maar niet voor de politicus zelf of zijn er uitzonderingen voor zeer zwaar zieke kinderen.
Moeten politici juist niet het voorbeeld geven hoe wetten moeten nageleefd worden. Blijkbaar mevr. Schelfhout niet, erger nog als adoptiemoeder en senator is ze zelf van geen kwaad bewust. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat dit allemaal niet goed doordacht en niet voorbereid zou zijn. Tenzij de kennis van een adoptiemoeder-senator over de adoptiewet zeer beperkt is en dit stemt ook tot nadenken.

Iedereen weet dat binnen enkele dagen er niemand meer spreekt over deze niet gevolgde adoptieprocedure en dat om humanitaire redenen het visum van de baby wel zal verlengd worden tot de adoptie op één of andere wijze is geregeld. Niemand zal het over zijn hart krijgen om dat weesje en schattig kindje terug te sturen naar een land in oorlog. Of is het net niet juist opdat dergelijke gevoelsuitingen niet beslissend zouden zijn bij het kiezen van een adoptiekind dat de adoptieprocedure werd opgesteld. Je adopteert nooit een baby of peuter maar een persoon met zijn cultuur, die groot wordt en voor altijd uw adoptiekind is. Juist hierom is voorbereiding en selectie noodzakelijk vooraleer je een kind naar België brengt.

Bernard Van Steenkiste
voorzitter Vereniging voor kind en Adoptiegezin
www.adoptievlaanderen.be

a mass (mess?) of (creative) ideas and work...
hmm, it is as if this new year really gives me new creative vibes,
I have so much ideas and a lot of unfinished projects lay waiting for me,
maybe I should make a little list to help me finish all the creations that are in the pipeline now:
- Nathalie asked me for a spring jewelry collection for her shop
- I gathered red and black beads, stones and findings for some valentine inspired creations (weird but I think of those two colors if I think of Valentine);-)
- a new bird mobile with vintage accessories is waiting to be finished.
- I want to start a curiosity cabinet inspired by kris of Colorstripes(looks fun to me), It will be something with biords and birdcages...
- my teapots are looking at me with puppy eyes and asking: please play with papers, cut , combine, do something with us!!! arghh, if I had the time...................
ANd to organise all these creative disorder in my head I bought myself a little sketch-notebook in this gorgeous shop. (Well, one has always a reason to go shopping... :-)
hmmm, een nieuw jaar, nieuwe ideeën, ik heb er wel veeeel goesting in, maar zoals gewoonlijk, de tijd ontbreekt. Misschien moet ik een klein lijstje maken van wat dringend op de finishing touch ligt te wachten en helpt dit om alles tot een goed einde te brengen. zo'n lijstje kan wat orde brengen in mijn creatieve aspiraties :-))
hier gaan we:
-Nathalie Engels vroeg me een nieuwe juweeltjescollectie te maken passend bij haar voorjaarscollectie. Dus binnenkort allen naar Nathalie in Onderbergen!
-Ik verzamelde een aantal vintage kralen, en andere hebbedingen in de kleur rood en zwart, om een aantal 'Valentijnscreaties' te maken (op één of andere manier denk ik daarbij dan aan de kleuren rood (van de liefde) en zwart.
- een nieuwe vogel -mobile (in linnen vilt en vintage findings) wacht om afgewerkt te worden...
- mijn teepotten lonken naar mij, heb hier heel veel zin in, papiertjes knippen, schikken, combineren, plakken,...
- ik wil ook een soort rariteitenkabinetje opzetten met grappige en nutteloze objectjes die ik zelf ontwerp , Kris van Color Stripes bracht mij op het idee. Het wordt iets met vogeltjes, vogelkooitjes en wie weet misschien teepotten?
- In september exposeer ik opnieuw met laurence en JBB we hebben al een (fantastisch)thema, maar nu moet er nog gebrainstormd worden. (en ontworpen) :-)
Gelukkig vond ik deze week in ApuurA (dit fantastische winkeltje is al , jaja een decennium lang , mijn absolute favoriet!) een leuk schetsboekje aan soldenprijs(ontworpen door eigenares Kristien Buyle herself ). Een schetsboekje dus waarin ik een aantal ideetjes kan kanaliseren en waardoor ik eindelijk komaf kan maken met al die losse papiertjes die hier thuis rondslingeren en als je ze nodig hebt niet meer te vinden zijn ;-)